Agnieszka Boruch – absolwentka mikrobiologii i technik usług kosmetycznych a wkrótce kosmetolog. Zajmuje się kosmetyką białą oraz zabiegami na urządzeniach.