Kriolipoliza CRYOCOOL DESIRE – redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej

Czym jest KRIOLIPOLIZA?
Kriolipoliza jest to naukowo potwierdzona, jako bezpieczna i nieinwazyjna metoda, pozwalającą na redukcję miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej. Amerykańscy naukowcy odkryli, że komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na niską temperaturę niż otaczające je struktury jak skóra, nerwy czy mięśnie. Odkrycie to pozwoliło na wynalezienie urządzenia, które wykorzystuje miejscowe, kontrolowane zimno jako czynnik selektywnie niszczący komórki tłuszczowe, bez uszkadzania sąsiednich tkanek. Chłodzenie tkanek może spowodować ubytek komórek tłuszczowych i utratę podskórnego tłuszczu. A co z tym się wiąże: utratę zbędnej masy ciała. Działanie może być porównane z klasycznymi zabiegami liposukcji, jednak jest o wiele bezpieczniejsza i nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Działanie KRIOLIPOLIZY
Zjawisko to polega na pochłanianiu energii z adipocytów. Chłodzenie komórek tłuszczowych powoduję ich rozpad (lipolize), w efekcie następuje proces rozkładu, uwalniane są lipidy z adipocytów. Produktem końcowym lipolizy jest glicerol, który jest wychwytywany przez wątrobę i przemieniany w glukozę. Następnym zachodzącym zjawiskiem jest postępujący proces zapalny powodujący krystalizacje lipidów i samounicestwienie. Uruchomiony zostaje proces APOPTOZY, czyli zaprogramowanej śmierci adipocytów. Lipidy w komórkach tłuszczowych krystalizują się w wyższej temperaturze niż inne tkanki, dlatego też reszta naszych mięśni, skóry i nerwów pozostaje nietknięta.

Ilość aplikatorów Cena zabiegu
2 aplikatory 250 zł
4 aplikatory 400 zł